Lò Dầu Tải Nhiệt / Thermal-oilheater

Lò Dầu Tải Nhiệt / Thermal-oilheater

  • 745
  • Liên hệ

Thông tin chi tiết:

LÒ DẦU TẢI NHIỆT

THERMAL OIL HEATER
 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT  SPECIFICATIONS
 ■ Tự động hoàn toàn.  ■ Fully automatic.
 ■ Đốt đa nhiên liệu đốt: trấu, củi băm, than indo,
bã điều….
 ■ Multi fuel: rice husk, wood chips, indonesia coal,
cashew nuts sheels…..
 ■ Đảm bảo tuyệt đối tiêu chuẩn môi trường.  ■ Meet all latest environmental standards.
 ■ Công suất lên đến 5.000.000 kCal.  ■ Design capacity up to 5.000.000 kCal.
 ■ Hiệu suất >85%.  ■ Efficiency >85%.
 ■ Kiểu chế tạo: kiểu đứng.  ■ Type: Vertical.
 ■ Ưu điểm: Tiết kiệm chi phí sản xuất, dễ bảo trì
bảo dưỡng.
 ■ Advantages: Low production costs, easy
maintenance

 

Chia sẻ:

Sản phẩm liên quan

chào mừng bạn đến với website của chúng tôi